OBAVIJEST

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Muzička škola I i II stupnja Mostar

 

Broj: 010-01-34-203-1/22

Mostar, 06.06.2022. god.

 

Predmet: Obavještenje – I upisni rok za OMŠ

 

Nastavničko vijeće Muzičke škole I i II stupnja Mostar na sjednici održanoj dana  06.06.2022. godine je  utvrdilo rokove, satnicu i komisije za polaganje prijemnog ispita za upis u PRVI (I) RAZRED  OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE za školsku 2022./2023. god.

 

I   DANA 15.06.2022. GOD U VREMENU OD 10,00 DO 11,00 SATI U SOBI BROJ 2. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U  PRVI ( I ) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE.

Komisija:  1.Smaka Sabrina

  1. Arapović Vesna
  2. Bačak Brigita

II   DANA  15.06.2022 . GOD. U 17,00 SATI U SOBI BROJ 2. PRIJEMNI ISPIT ZA OSNOVNU  MUZIČKU ŠKOLU

Komisija: 1. Smaka Sabrina -predsjednik

2.Arapović Vesna-ispitivač

  1. Bačak Brigita-stalni član

III  OBJAVA REZULTATA (RANG LISTA) ĆE BITI NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE 16.06.2022. GODINE U 10,00 SATI.

IV  UPIS UČENIKA U PRVI (I) RAZRED OMŠ ĆE SE ODRŽATI U MJESECU AVGUSTU NAKON TREĆEG UPISNOG ROKA O ČEMU ĆE BITI POSEBNA OBAVIJEST.

 

ZA POLAGANJE PRIJEMNOG  ISPITA ZA  PRVI ( I ) RAZRED OSNOVNE

MUZIČKE ŠKOLE SVI UČENICI SU DUŽNI  PODNIJETI  SLIJEDEĆA DOKUMENTA :

 

-PRIJAVA (na propisanom obrascu koji se nalazi u školi) UREDNO POPUNJENA I POTPISANA,

-RODNI LIST/original ili kopija,

KOPIJA UČENIČKE KNJIŽICE O ZAVRŠENOM TREĆEM ( III ) RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE.

ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA PRVI RAZRED  OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE MOGU SE PRIJAVITI  UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI TREĆI (III) RAZRED  OSNOVNE ŠKOLE ŠKOL. 2021/2022. GOD.

 

 

 

Direktor:     __________________________

Šantić Mustafa

Hover Box Element

Komentariši