OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVI (I) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023./2024. god. – prvi upisni rok
I DANA 14.06.2023. GOD U VREMENU OD 10,00 DO 11,00 SATI U SOBI BROJ 2. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE.
Komisija: 1.Smaka Sabrina
2. Arapović Vesna
3. Bačak Brigita
II DANA 14.06.2023 . GOD. U 17,00 SATI U SOBI BROJ 2. PRIJEMNI ISPIT ZA OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU
Komisija: 1. Smaka Sabrina -predsjednik
2.Arapović Vesna-ispitivač
3. Bačak Brigita-stalni član
III OBJAVA REZULTATA (RANG LISTA) ĆE BITI NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE 15.06.2023. GODINE U 10,00 SATI.
IV UPIS UČENIKA U PRVI (I) RAZRED OMŠ ĆE SE ODRŽATI U MJESECU AVGUSTU NAKON TREĆEG UPISNOG ROKA O ČEMU ĆE BITI POSEBNA OBAVIJEST.
ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA PRVI ( I ) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE SVI UČENICI SU DUŽNI PODNIJETI SLIJEDEĆA DOKUMENTA :
-PRIJAVA (na propisanom obrascu koji se nalazi u školi) UREDNO POPUNJENA I POTPISANA,
-RODNI LIST/original ili kopija,
-KOPIJA UČENIČKE KNJIŽICE O ZAVRŠENOM TREĆEM ( III ) RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE.
ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE MOGU SE PRIJAVITI UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI TREĆI (III) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ŠKOL. 2022/2023. GOD.

Hover Box Element

Komentariši