OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o prvom upisnom roku za polaganje prijemnog ispita i upisa u PRVI (I) RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2023./2024. godini.
I. DANA 20.06.2023. GODINE U VREMENU OD 10,00 DO 12,00 SATI PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE U UPRAVI ŠKOLE.
II. DANA 20.06.2023. GOD. U 12,30 SATI (soba br.7) PISMENI RAD IZ MATERNJEG JEZIKA.
III. DANA 21.06.2023. GODINE U 10,00 SATI (soba br.7) SATI USMENI ISPIT IZ TEORIJE MUZIKE I SOLFEGGIA I PROVJERE MUZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA ODSJEKE MOS I INSTRUMENTALNI
IV. DANA 21.06.2023. GOD. OD 11,00 SATI PRAKTIČNI ISPIT IZ GLAVNOG PREDMETA.
V. DANA 21.06.2022. GODINE IZA 13,00 SATI OBJAVA REZULTATA (RANG LISTA) NA ŠKOLSKOJ OGLASNOJ TABLI.
VI. UPIS KANDIDATA VRŠI SE U TREĆEM UPISNOM ROKU, 25.08.2023.GODINE
KANDIDAT PRILAŽE NA KONKURS ZA UPIS SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
a.) PRIJAVU NA KONKURS (obrazac dostupan u školi)
b.) RODNI LIST ILI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
c.) SVJEDODŽBU O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ ŠKOLI (original ili ovjerena kopija ukoliko se učenik prijavljuje za upis u još jednu srednju školu)
d.) UVJERENJE ILI SVJEDODŽBU O USPJEHU U ŠESTOM (VI), SEDMOM (VII) I OSMOM (VIII) RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE (original ili ovjerena kopija ukoliko se učenik prijavljuje za upis u još jednu srednju školu)
e.) SVJEDODŽBU O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI (ukoliko je završena OMŠ-original)
f.) UVJERENJE O USPJEHU OD I-V RAZREDA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE (ukoliko je pohađana OMŠ-original),
g.) DRUGE RELEVANTNE DOKUMENTE

 

 

 

 

 

Hover Box Element

Komentariši