Aktivnosti

K O N K U R S
Juni 14, 2023
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i...
OBAVJEŠTENJE
Juni 14, 2023
Nema komentara
Obavještenje o prvom upisnom roku za polaganje prijemnog ispita i upisa u PRVI (I) RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2023./2024. godini. I. DANA 20.06.2023. GODINE U VREMENU OD 10,00 DO 12,00 SATI PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE U UPRAVI ŠKOLE. II. DANA 20.06.2023. GOD. U...
OBAVJEŠTENJE
Juni 14, 2023
Nema komentara
Obavještenje o drugom upisnom roku za polaganje prijemnog ispita i upisa u PRVI ( I ) RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI. I. DANA 26.06.2023. GODINE U VREMENU OD 10,00 DO 11,00 SATI PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE. II. DANA 26.06.2023. GOD. U 11,00...
OBAVJEŠTENJE
Juni 13, 2023
Nema komentara
OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVI (I) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. god. - drugi upisni rok I DANA 21.06.2023. GOD U VREMENU OD 10,00 DO 11,00 SATI U SOBI BROJ 2. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE. Komisija: 1.Smaka Sabrina 2. Arapović...
OBAVJEŠTENJE
Juni 13, 2023
Nema komentara
OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVI (I) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023./2024. god. - prvi upisni rok I DANA 14.06.2023. GOD U VREMENU OD 10,00 DO 11,00 SATI U SOBI BROJ 2. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVI ( I ) RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE. Komisija: 1.Smaka Sabrina 2. Arapović...
K O N K U R S
Mart 16, 2023
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i...