Aktivnosti

PRVA NAGRADA ZA NAŠEG UČENIKA
Novembar 26, 2020
Nema komentara
V  INTERNACIONALNO TAKMIČENJE POLYHYMNIA 2020 SKOPLJE Učenik trećeg razreda osnovne škole Antonio Šarić, u klasi profesorice violine, Ane Pranjković, korepeticiji profesorice klavira Marije Martinović, je osvojio prvu nagradu - 100 bodova na Internacionalnom takmičenju Polyhymnia 2020 u Skoplju i ušao u drugi krug takmičenja koji će se održati 5.12. i 6.12.  u Skoplju u Makedoniji....
KONKURS
Novembar 11, 2020
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj:8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta...
KONKURS ZA DIREKTORA
Oktobar 28, 2020
Nema komentara
Bosna  i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar Školski odbor Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj:  8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 39. i 40. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i člana 7. Uputstva...
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID 19)
August 24, 2020
Nema komentara
U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada...
TREĆI UPISNI ROK – SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA
August 21, 2020
Nema komentara
Obavještenje o trećem upisnom roku za polaganje prijemnog ispita i upisa u PRVI (I) razed SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GOD. Nastavničko vijeće Muzičke škole I i II stupnja Mostar na sjednici održanoj dana 17.08.2020.god. utvrdilo je rokove, satnicu i ispitne komisije za polaganje prijemnog ispita i upisa u PRVI (I) RAZRED SREDNJE MUZIČKE...
IZJAVA
August 21, 2020
Nema komentara
Poštovani roditelji/staratelji, u skladu s uputama o načinu odvijanja nastavnog procesa zbog pandemije COVID-19, Vaše dijete ima mogućnost izbora praćenja nastave ukoliko Vi odnosno Vasi ukućani ili Vaše dijete spadate u rizičnu grupu. Ako želite da Vaše dijete pohađa isključivo online nastavu, potrebno je da u upravu škole do petka 04.09.2020. godine dostavite ljekarski nalaz...