Aktivnosti

K O N K U R S
Mart 16, 2023
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i...
OBAVIJEST
Juni 7, 2022
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Broj: 010-01-34-204-1/22 Mostar, 06.06.2022. god.   Predmet: Obavještenje - II upisni rok za OMŠ   Nastavničko vijeće Muzičke škole I i II stupnja Mostar na sjednici održanoj dana  06.06.2022. godine je  utvrdilo rokove, satnicu i komisije...
OBAVIJEST
Juni 7, 2022
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Broj: 010-01-34-203-1/22 Mostar, 06.06.2022. god.   Predmet: Obavještenje - I upisni rok za OMŠ   Nastavničko vijeće Muzičke škole I i II stupnja Mostar na sjednici održanoj dana  06.06.2022. godine je  utvrdilo rokove, satnicu i komisije...
OBAVIJEST
April 25, 2022
Nema komentara
OBJAŠNJENJE PLANA OSNOVNOG MUZIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PLAN OSNOVNOG MUZIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U osnovnoj muzičkoj školi je organizirana redovna nastava u trajanju od 6 godina, a po potrebi pripremna, dopunska, dodatna nastava i slobodne aktivnosti učenika kao i kulturna i javna djelatnost. R.b. NASTAVNI PREDMET Broj časova po razredima I II III IV V...
KONKURS
Mart 22, 2022
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06 ), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture...
KONKURS
Januar 22, 2022
Nema komentara
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar Muzička škola I i II stupnja Mostar   Na osnovu člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8//06 ), člana 36. Pravila Muzičke škole I i II stupnja Mostar, saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i...