Upute o korona virusu

  • Najnovije informacije SZO o područjima širenja COVID-19 dostupne su OVDJE
  • Upute SZO o COVID-19 možete pročitati OVDJE

 

  • Informacije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i preporukama na području Federacije BiH možete pronaći na internet stranicama Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH: fmoh.gov.ba i www.zzjzfbih.ba