Gudački odsjek

muzicka-skola-mostar-gudacki-odsjek

Učenje violine u našoj školi prisutno je od samog početka, tačnije od 1947. godine a gudački odjel kompletiran je već 1953. godine.

Gudački instrumenti su muzički instrumenti koji pripadaju grupi žičanih instrumenata i koji se sviraju tako što se gudalom povlači preko žica.

Kod gudačkih instrumenata je početak nešto teži ali nakon usvajanja osnova, učenje je brže i lakše. S tim u vezi osmišljene su specifične nastavne metode za brže i lakše svladavanja gradiva uz česte razgovore i praktične upute od strane profesora.

Nastavni plan i program maksimalno prilagođava svakom učeniku uzimajući u obzir njegove sklonosti i talente.

Danas se u klasičnoj muzici koriste četiri standardna gudačka instrumenta: violina, viola, violončelo i kontrabas. U posljednje vrijeme pokušava se oživjeti upotreba izumrlih gudačkih instrumenata za potrebe stilskog izvođenja stare muzike. Danas se u tehno muzici koriste čak i električni gudački instrumenti.

Gudački instrumenti odlikuju se širokim rasponom tonova, sposobnošću regulisanja dinamike, agogike i boje tona te virtuoznošću. Zato su prihvaćeni kao najvažniji instrumenti u klasičnoj muzici. Čine temelj simfonijskog orkestra i imaju važne sviračke dionice u kamernim sastavima.

Instrumenti na odsjeku

Violina je žičani gudački instrument sa četiri žice (g-d1-a1-e2), i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija.

Riječ violina posredstvom romanskih jezika dolazi iz srednjovjekovne latinske riječi vitula što označava žičani instrument. Najraniji oblik violine je vrlo različit od onog danas.

Violina se može posmatrati kao obrazac gudačkog instrumenta uopšte, opis njene građe važi za sve gudačke instrumente, samo se veličina mijenja, i donekle oblik.
Desna ruka svirača neposredno gudalom proizvodi ton, a lijeva podešava visinu tona, pritiskajući žice.

Veoma virtuozan muzički instrument, dosta muzičkih djela je napisano za solo violinu, ali je takodjer važan instrument u orkestru.

Nastavnici na odsjeku

muzicka-skola-mostar-violina-ana-pranjkovic
Ana Pranjković
Profesorica violine
muzicka-skola-mostar-violina-radmila-pesut
Radmila Pešut
Profesorica violine
profesorica-muzicke-skole
Jelena Marković-Miličević
Profesorica violončela