Uputstvo za učenike – Kako koristiti platformu eSkola?

U narednom periodu postepeno prelazimo na platformu eŠkola.

Uputstvo za aktivaciju pristupa učenika na platformu: Učenici – Kako koristiti platformu?