Preporuke za roditelje i učenike

Djeca su ranjiva kao i odrasli, i imaju dobre vještine u rješavanju teških situacija, pod uslovom da im se pruži odgovarajuća podrška. Reakcije na traumatične događaje mogu biti različite, naročito u prvim danima…

Preporuke Sensus

DZ savjeti psihologa za djecu u vrijeme COVID-a