Gitarski odsjek

muzicka-skola-mostar-gitarski-odsjek

Gitarski odsjek je prisutan u našoj školi od 1996. godine.

Instrumenti sa žicama ili kordofoni naziv je za sve instrumente kod kojih se zvuk proizvodi okidanjem, odnosno trzanjem žica ili gudanjem po žicama.

Tako unutar te skupine razlikujemo trzačke instrumente (gitara, tamburica, mandolina, šargija, bas, harfa) i gudačke insturmente (violina, viola, violončelo, kontrabas, gusle, lira).

Primarni cilj nastave na ovom odsjeku jeste osposobljavanje učenika za sviranje odabranog instrumenta na nivou osnovne i srednje škole, ali i stvaranje uslova za nastavak školovanja u muzičkoj branši i bavljenjem muzikom općenito.

Osim toga, po završetku škole, učenici će biti sposobni uključiti se u kulturnu i javnu djelatnost odgovarajućeg nivoa i aktivno učestvovati u muzičkom životu sredine u kojoj žive.

Instrumenti na odsjeku

Gitara je prepoznata kao jedna od primarnih instrumenata u bluesu, countryu, flamencu, rocku i mnogim oblicima pop muzike. Također se koristi i kao klasični solo instrument. Sviranjem akustične gitare, ton se dobiva vibracijom žice i moduliranjem od šupljine tijela ili se može koristiti pickup i pojačalo gdje se tonom manipulira elektronički.

Akustična se gitara nije pretjerano mijenjala do 20. stoljeća, kada se za potrebe plesnih skupina počinju upotrebljavati metalne žice po uzoru na banjo. To je početak uzdizanja gitare na vodeće mjesto u popularnoj muzici, što s vremenom dovodi do izuma polu-akustične gitare, kao i verzije potpune električne gitare. Kasnije u 20. stoljeću, električne gitare imaju potpuni utjecaj u popularnoj muzičkoj kulturi.

Gitara kao muzički instrument postoji još od starog vijeka, no prvi pravi pisani spomen o gitari potječe iz 14. stoljeća. Instrument u obliku broja 8 u Europi se prvi put pojavio u Španiji pa se zbog toga klasična gitara i naziva španska gitara.

U 17. stoljeću gitara se svirala po čitavoj Europi, a današnje akustične i električne gitare proširile su se čitavim svijetom.

Vrste gitare:

Klasična gitara (6 žica)

Poznata i kao španjolska gitara. Prve su tri žice od najlona, dok su tri zadnje od najlona omotanog tankom metalnom žicom (bronca, srebro). Vibriranje žica se pojačava u rezonantnom šupljem tijelu gitare. Popularna za klasičnu, narodnu i flamenco muziku.

Akustična gitara (6 ili 12 žica)

Slična je klasičnoj, ali s čeličnim žicama. Popularna za blues, narodnu i rock muziku.

Elektroakustična gitara

Akustična gitara sa šupljim tijelom i pridodanim piezoelektričnim elementom (češće) ili mikrofonom (rjeđe) koji služi za stvaranje elekričnog signala.

Poluakustična gitara (obično 6 žica)

Hibrid izmedju akustične i električne gitare. Tijelo je šuplje i posjeduje elektromagnete. Proizvodi karakterističan topli, meki zvuk. Popularna za jazz i rock muziku.

Električna gitara (6, 7, 8 ili 12 žica)

Zvuk se pojačava električnim putem pomoću elektromagneta (pickupa), tako da električna gitara za razliku od akustične ima tijelo sačinjeno od punog drveta. Razvila se u 20. stoljeću i popularizirala kroz blues, rock i heavy metal muziku.

Električna bas gitara (4, 5, 6, 8 ili više žica)

Niži raspon frekvencija od električne gitare, u bendu uz bubnjeve stvara ritmičku strukturu muzike, iako se ponekad koristi kao i solo instrument.

Nastavnici na odsjeku

profesor-muzicke-skole
Alaudin Hujdur
Nastavnik gitare