KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID 19)

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNK”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se:

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19), za Muzičku školu I i II stupnja Mostar

Kriznim planom se uređuje način organizovanja odgojno-obrazovnog procesa u Muzičkoj školi I I II stupnja Mostar.

 Nalaže  se  radnicima  Škole  da se pridržavaju  uputa  Kriznog štaba  Federalnog ministarstva  zdravstva  kao  i uputa  iz ovog  Plana  pripravnosti  kao odgovora  na pojavu novog  coronavirusa  ( COVID -19 )  i zaštite  oboljevanja od istog .

 

OPERATIVNI TIM

 

 1. Direktor/ica imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi uputstva i instrukcije.
 2. Operativni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizuje rad u Školi shodno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

 

CILJ PLANA

Cilj plana je organizacija rada u Muzičkoj školi I i II stupnja Mostar kako bi se osiguralo sigurno i zdravo okruženje u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

OPĆE MJERE

 

Prilikom ulaska u Školu, na zahtjev dežurnog radnika, izmjeriti temperaturu, pomoću bezkontaktnog toplomjera, koji posjeduje Škola.

 

 • Dezinficirati obućuna  podlozi za dezinfekciju koja   je postavljena na ulazu u Školu  .
 • U Školu ulaziti sa zaštitnom maskom.

 

–    Dezinficirati ruke sredstvom  za dezinfekciju  koje se nalazi na pultu za prijem  stranaka Škole , na ulazu u Školu , kao i  poštovati  propisanu  ličnu distancu   između  radnika  Škole .

 • Obavezno se  prijavljivati  pri dolasku na posao, kroz obrazac evidencije radnog vremena radi  lakšeg naknadnog  epidemiološkog  praćenja kontakta  u slučaju pojave  zaraze virusom COVID -19.

 

U cilju poduzimanja mjera  radi spriječavanja  pojave COVID -19  u Školu , pored

gore   navedenih pravila ponašanja  radnika  Škole,  direktor  Škole  će :

 

 • Obezbijediti da  Škola  ima  na raspolaganju  dovoljnu količinu  sredstava  za dezinfekciju  koja će   biti na raspolaganju  radnicima  Škole  i da ima bezkontaktni toplomjer.
 • Pojačati nivo  higijene  Škole  korištenjem sredstava za dezinfekciju  prilikom  čišćenja  prostorija Škole, posebno  pojačano čišćenje  i dezinfekcija sanitarnih čvorova.
 • U slučaju  potrebe  izvršiti  ponovnu  dezinfekciju  prostorija  Škole.

 

–    Reducirati posjete  Školi  i  spriječiti ulazak  u Školu  svih osoba  čija posjeta nije  nužna.

 

 • Osobe koje nisu radnici Škole, a nužno je  primiti ih u Školu, dužne  su   nositi  zaštitnu masku.

 

 • Radnici Škole se obavezuju da unutrašnje  prostorije Škole  prozračuju otvaranjem

prozora .

 

    Za  početak školske 2020. /2021.godine,  poštovat će se mjere  nadležnih zdravstvenih

službi  i  upute  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade  HNK,  sa kojim

će se uskladiti izmjene i dopune  ovog Plana  ili donijeti novi.

 

ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠKOLI

Škola će u skladu sa svojim prostornim  i tehničkim mogućnostima organizovati nastavu.

Školski čas će trajati 30 minuta.

Prema preporuci ZZJZ HNK u u učionici istovremeno neće boraviti više od 15 učenika.

Nastava na daljinu će se odvijati kada određeni broj učenika zbog zdravstvenih problema nije u mogućnosti da pohađa nastavu u prostorijama Škole, s tim da roditelji/staratelji djetata potpišu izjavu.

INDIVIDUALNA NASTAVA

Individualna nastava se organizuje od I do VI razreda osnovne škole i od I do IV razreda srednje škole

 • Za učenike individualne nastave nastava se organizuje svakodnevno kroz neposredan odgojno-obrazovni rad
 • Za učenike individualne nastave nastava se organizuje u zgradi MC Pavarotti Mostar i u područnim školama u Blagaju, Bijelom Polju i Drežnici.
 • Nastavni časovi traju 30 minuta
 • Nastavnici postavljaju materijale na platformu eSkola za učenike koji nisu u mogućnosti prisustvovati redovnom nastavnom procesu u školskoj zgradi.

TEORETSKA NASTAVA

Teoretska nastava se organizuje od I do VI razreda osnovne škole i od I do IV razreda Srednje škole.

 • Ukoliko odjeljenje broji više od 15 učenika, učenici se dijele u dvije grupe koji prate nastavu naizmjenično po sedmicama, neposredno u školskoj zgradi i na daljinu putem platforme.
 • Učenici jedne grupe imaju do 5 časova dnevno
 • Časovi traju 30 minuta, mali odmor traje 5 minuta, dok veliki odmor traje 10 minuta
 • Učenici odmore provode isključivo u učionici, a užinu donose i ne dijele je sa drugim učenicima
 • U školskoj zgradi u Mostaru nastava se odvija u tri smjene, dok se u područnim školama nastava odvija u jednoj smjeni.

DUŽNOSTI I OBAVEZE UPOSLENIKA I RODITELJA/STARATELJA

 • Svi uposlenici dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao. U slučaju povišene temperature ne dolaze na posao, obavještavaju poslodavca / direktora Škole, pisanom porukom (  telefonom ili sl. ) o svakoj promjeni zdravstvenog  stanja  radnika, članova porodice radnika  a koja  ukazuje  na oboljevanje od  COVID -19 ( posebno  ako je tjelesna temperatura  viša od  37,2  C ),   te  ne dolaziti  na posao  do konačnog mišljenja o zdravstvenom stanju  radnika od strane  nadležnih zdravstvenih službi  i mišljenja   o  bezbjednosti  radi stupanja  na posao  takvog radnika .
 • Pri dolasku na posao svim se uposlenicima vrši mjerenje tjelesne temperature beskontaktim toplomjerom (37,2 C i veća, zavisno od specifikacije beskontaknog toplomjera).
 • S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim smetnjama i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, niti dolaziti u prostor Škole.
 • Uposlenici s povišenom tjelesnom temperaturom odmah napuštaju radna mjesta.

 

Dužnosti i obaveze nastavnika

Nastavnici su dužni u cilju očuvanja zdravlja  poštovati sljedeće mjere:

 • Obavezno nošenje zaštitne maske/vizira u školskoj zgradi
  (nastavnici su obavezni za vrijeme boravka u školskoj zgradi nositi masku, izuzev nastavnog procesa kada je obavezno nošenje vizira)
 • Održavanje fizičkog rastojanja od najmanje 1,5 metara u odnosu na učenike i zaposlenike
 • Prilikom ulaska nastavnika u zgradu vršit će se mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom kao i dezinfekcija
 • Dežurni nastavnici provjeravaju da li se poštuju epidemiološke mjere i preporuke i vode evidenciju

Nastavnik planira, priprema i ostvaruje časove kroz reduciran nastavni sadržaj.

 Dužnosti i obaveze učenika

Ulazak učenika u školsku zgradu predviđen je 10 minuta prije  samog početka nastave.

Učenici su prilikom ulaska u  u školsku zgradu u cilju očuvanja zdravlja poštovati sljedeće mjere:

 • Obavezno nošenje maske do učionice i prilikom izlaska iz iste
 • Obavezno održavanje fizičke distance, najmanje 1,5 metara
 • Prilikom ulaska u zgradu vršit će se mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom kao i dezinfekcija ruku
 • U jednoj klupi sjedi jedan učenik
 • Prilikom kihanja pokriti nos i usta ili koristiti maramicu
 • Upotrijebljene maramice se odlažu u kantu za otpad
 • Obavezno je pranje ruku nakon korištenja toaleta
 • Ruke se peru tečnim sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi)
 • Ukoliko se učeniku povisi tjelesna temperatura ili pojave respiratorne smetnje učenik napušta učionicu do dolaska roditelja/staratelja
 • U slučaju pojave COVID- 19 u nekom odjeljenju svi učenici tog odjeljenja idu u samoizolaciju u trajanju od 14 dana

Dužnost i obaveze roditelja

 • Roditelji ne dolaze u pratnji učenika ako imaju simptome zarazne bolesti
 • Roditelji se ne zadržavaju u školskom dvorištu prilikom dovođenja
  /odvođenja djece u školu.
 • Ukoliko dijete ima simtome zaraze COVID- 19, ne dolazi u školu, već se njegov roditelj javi nadležnoj zdravstvenoj službi
 • Saradnja roditelja/staratelja i nastavnika obavlja se online

 

Plan za kriznu situaciju Muzičke škole I i II stupnja Mostar usvojen je na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 03.9.2020. godine.

Dostupan je putem oglasne table i Internet stranice.

Preventivne mjere predstavljene su u Kriznom planu Škole u skladu su sa trenutnom epidemiološkom situacijom a njihova izmjena je moguća u skladu sa okolnostima i preporukama nadležnih službi.

Za implementaciju predviđenih mjera odgovorni su svi uposlenici škole, učenici i roditelji/staratelji.

 

 

 

Komentariši