V INTERNACIONALNI FESTIVAL MUZIKE “PRIMAVERA”

Na V Internacionalnom  festivalu muzike “Primavera”, održanom u periodu od 15 do 18 aprila 2021. godine u Bijeljini, takmičilo se pet učenika naše Škole i svih pet je ostvarilo izuzetan uspjeh.

  • Vladimir Stojanović, HARMONIKA – III razred – I nagrada( 93,33 b)

Klasa: prof.Aleksandar Stojanović

  • Ella Hadrović, VIOLINA – I razred – I nagrada (90 b)
  • Antonio Šarić, VIOLINA – III razred – I nagrada (99,33 b)
  • Nora Čović, VIOLINA – IV razred I nagrada (92 b)

Klasa: prof. Ana Pranjković

Korepeticija: prof. Marija Martinović

  • Lena Masleša, GITARA – II razred – I nagrada (93,33b)

Klasa: prof. Živan Kuzmanović

Čestitamo našim profesorima i učenicima!

 

Hover Box Element

Komentariši